Een tekst inkorten tot een bepaald aantal characters

Uit Bizzieman / PHP Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Toelichting
Met deze code kun je een (lange) tekst inkorten tot een bepaalde lengte. Dit is bijvoorbeeld erg handig bij het maken van een 'Lees verder' knop.

Snippets

<?php
ini_set('display_errors', 1); // 0 = uit, 1 = aan
error_reporting(E_ALL);

// de function om tekst in te korten
function korte_tekst($tekst, $max_tekens)
{
  // als $tekst korter is dan $max_tekens
  if(strlen($tekst) <= $max_tekens)
  {
    return $tekst;
  }
  // hier wordt $tekst gekort op het aantal in $max_tekens
  $kort = substr($tekst, 0, $max_tekens);
  // en hier wordt er gekeken waar de laatste spatie staat
  $spatie = strrpos($kort, ' ');
  // als er geen enkele spatie is gevonden geven we gewoon
  // alleen de afgekapte string retour
  if($spatie === false)
  {
	  return $kort;
  }
  // als er wel een spatie is gevonden wordt de string op
  // de spatie ingekort en niet middenin een woord
  else
  {
	  return (substr($kort, 0, $spatie));
  }
}

// het aanroepen van de function
echo korte_tekst('Hier een klein voorbeeld-tekstje om te kijken wat het wordt.', 40);
// of in een variabele zetten
$nieuwe_tekst = korte_tekst('Hier een klein voorbeeld-tekstje om te kijken wat het wordt.', 40);
?>

Output:

Hier een klein voorbeeld-tekstje om te

Snippets