De juiste mailheaders

Uit Bizzieman / PHP Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Toelichting
Deze mailheaders moeten in principe voldoende zijn om de verzonden mail niet in de spambox te doen belanden. Belandt de mail met deze headers toch in de spambox, laat mij dat even weten (Zie Contact). Vermeld dan de melding die je krijgt en de providernaam waarnaar het verstuurd is. Ik zal dan proberen om ook daar een oplossing voor te vinden.
Let op
Als je een html mail maakt, zorg dan dat de html W3C Valid is.

Snippets

<?php
// Geef GELDIGE adressen op
// Een korte benaming voor jouw website
$website_naam = 'Mijn Site';
// Jouw eigen geldige emailadres
$eigen_emailadres = 'mijn_emailadres@mijn_domein.nl';
// Een geldig emailadres voor errors
$error_emailadres = 'mijn_emailadres@mijn_domein.nl';
// De naam van de verzender
$naam_verzender = 'Afzender';
// Het geldige emailadres van de afzender
$email_verzender = 'emailadres_van_verzender@zijn_domein.nl';
// Een geldig emailadres of helemaal leeg laten
$bcc_emailadres = 'geldig_emailadres@geldig_domein.nl';
// HTML mail? True/False
$html = true;

// De headers samenstellen
$headers	 = 'From: ' . $website_naam . ' <' . $eigen_emailadres . '>' . "\r\n";
$headers	.= 'Reply-To: ' . $naam_verzender . ' <' . $email_verzender . '>' . "\r\n";
$headers	.= 'Return-Path: Mail-Error <' . $error_emailadres . '>' . "\r\n";
$headers	.= ($bcc_emailadres != '') ? 'Bcc: ' . $bcc_emailadres . "\r\n" : '';
$headers	.= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n";
$headers	.= 'X-Priority: Normal' . "\r\n";
$headers	.= ($html) ? 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" : '';
$headers	.= ($html) ? 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n" : '';
?>

Snippets