Check het emailadres op juistheid

Uit Bizzieman / PHP Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Toelichting
Met deze code kun je een emailadres controleren op juiste syntax. Tevens wordt er gekeken of het domein wel bestaat.

Snippets

<?php
ini_set('display_errors', 1); // 0 = uit, 1 = aan
error_reporting(E_ALL);

function checkemail($email)
{
  // Kijk of er een @ in zit, zo nee false
  if(!stristr($email, '@'))
  {
    return false;
  }
  $email_split = explode("@", $email);
  // Er mag slecht één @ inzitten dus het array moet 2 records tellen
  if(count($email_split) != 2)
  {
    return false;
  }
  $email_user = $email_split[0];
  $email_host = $email_split[1];
  // Kijk of er MX-servers zijn, zo nee false
  if(!getmxrr($email_host, $var))
  {
    return false;
  }
  // Kijk of het usergedeelte okee is, zo nee false
  if(!preg_match("/^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*$/i", $email_user))
  {
    return false;
  }
  return true;
}

// Kijk of de POST waarde bestaat
$email = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : '';

// Het aanroepen van de fundtie
if(!checkemail($email))
{
  echo 'Je emailadres is niet geldig<br />';
}
else
{
  echo 'Je emailadres is geldig<br />';
}

// Het formulier
echo '<br />
    <form action= "" method="post">
      <input name="email" type="text" />
      <input type="submit" value="Check Emailaddress" />
    </form>';
?> 

Snippets